Samenwerking Malmberg Nederlands en Het Schoolvak Nederlands

Al enige tijd werkt de schoolboekenuitgever Malmberg samen met een groep docenten Nederlands aan een nieuw concept voor het vak Nederlands voor havo/vwo bovenbouw. In dit initiatief Samenwerken aan Nederlands ontwikkelen de docenten materiaal (tekst/opdrachtcombinaties) dat ze met elkaar delen. Deze opdrachten worden verzameld op een gezamenlijke website.

De visie van deze docentontwikkelgroep sluit naar het oordeel van Malmberg uitstekend aan bij het initiatief van twee docenten – Arnoud Kuijpers (van het Candea College in Duiven ) en Rutger Cornelissen( Lyceum Elst) – die docenten oproepen om zelf ontwikkeld materiaal met elkaar te delen. Zij zijn in januari 2015 gestart met hun Google Drive Het Schoolvak Nederlands. Inmiddels is de groep docenten die bijdraagt gegroeid tot ruim 2000! Het principe van de gedeelde Drive – halen is brengen! – blijkt veel docenten aan te spreken. Op de Drive staan inmiddels hele series opdrachten en ongeveer 100 filmpjes. Een succes dat ook te danken is aan de Facebook-groep Leraar Nederlands.

Vanaf maart 2015 zullen Malmberg Samenwerken aan Nederlands en Het Schoolvak Nederlands elkaar gaan versterken:
Malmberg plaatst de komende tijd de teksten en opdrachten van de docentontwikkelgroep in Het Schoolvak Nederlands. Het gaat voornamelijk om leesopdrachten en vaardigheidoverstijgende opdrachten bij authentieke teksten op niveau 3F en 4F. Ook opdrachten ter voorbereiding op de nieuwe examens worden gepubliceerd. Malmberg hoopt hiermee het initiatief van Het Schoolvak Nederlands verder kracht bij te zetten.

Intussen ontwikkelt Malmberg voor het vak Nederlands een nieuw concept voor de methode Talent havo/vwo bovenbouw. Een concept waarin het fenomeen tekst centraal staat. Deze nieuwe editie verschijnt in 2016-2017.

Meer informatie over Het Schoolvak Nederlands; bekijk het introductiefilmpje.