InterScience De Jonge Akademie: Conflict en oplossingen

De Jonge Akademie organiseert een serie symposia waarbij een onderwerp vanuit verschillende disciplines wordt belicht. Tijdens de bijeenkomsten geven alfa-, bèta- en gammawetenschappers én kunstenaars hun visie op een actueel thema. De symposia hebben als doel om de meerwaarde van een interdisciplinaire benadering te laten zien.

Het thema van de eerste bijeenkomst is: Conflict en oplossingen.Programma
16.30 uur Ontvangst
17.00 uur Opening door Andrea Evers, Universiteit Leiden
17.05 uur Lotte Jensen, Radboud Universiteit Nijmegen: Perpetuum mobile: oorlog, vrede, oorlog, vrede, oorlog
17.25 uur Antoine Buyse, Universiteit Utrecht: Botsende mensenrechten – Kunnen de stuurlui aan wal te hulp schieten?
17.45 uur Rens Vliegenthart, Universiteit van Amsterdam: Waarom conflict in politieke berichtgeving goed is
18.05 uur Charlotte Mutsaers, schrijver, lid Akademie van Kunsten: Conflicten spruiten uit de menselijke ongelijkheid voort en zijn dus ipso facto onoplosbaar
18.25 uur Paneldiscussie tussen sprekers en publiek, geleid door Andrea Evers
19.00 uur Borrel
19.45 uur Einde

U bent van harte welkom en kunt zich hier aanmelden.

Na aanmelding rekenen wij op uw komst!