Een woordenboek uit 1672


Ingezonden mededeling door Gerrit van Oord
Op donderdagmiddag 20 februari 2015 om 17.30 uur wordt op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome de heruitgave van het eerste Italiaans-Nederlandse woordenboek gepresenteerd. De editie werd bezorgd door Vincenzo Lo Cascio.
Het programma is als volgt. Na de begroeting door Francesco Azzarello (De Italiaanse Ambassadeur in Nederland) komen de volgende sprekers aan het woord:
Tullio De Mauro (La Sapienza Università di Roma, Accademia dei Lincei)
Harald Hendrix (Koninklijk Nederlands Instituut te Rome)
Raffaele Simone (Università degli Studi Roma Tre)
Slotwoord door Vincenzo Lo Cascio (Universiteit van Amsterdam)
De voertaal is Italiaans.
Mocht u in de buurt zijn en de bijeenkomst willen bijwonen, dan graag een berichtje naar: info@knir.it