Pas verschenen: Werkwinkel 9(2)


Werkwinkel: Journal of the Low Countries and South African Studies 9, nr. 2 (november 2014)
De redactie van Werkwinkel nodigt u van harte uit om kennis te maken met het nieuwste nummer van dit tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies, dat in 2015 tien jaar bestaat. Met deze collectie thematische artikelen wil Werkwinkel graag zijn steentje bijdragen aan de lopende discussie over het oeuvre van Olga Kirsch en haar plaats in de letterkunde van Zuid-Afrika.
Dit is tegelijk het tweede nummer van Werkwinkel dat via De Gruyter Open Access verschijnt. De volledige teksten van alle bijdragen kunt u vinden op http://www.degruyter.com/view/j/werk.
Inhoud:
Olga Kirsch het alles… (voorwoord) / Olga Kirsch Has It All… (preface)
Jerzy Koch
A Poet For All Seasons  
Daniel Hugo
Olga Kirsch: ’n Vreemde boom op hierdie aarde
Eben Venter
“Die hart ’n droë blaar”: Verlies, rou en melancholie in Olga Kirsch se Afrikaanse poësie
Louise Viljoen

’n Herbetragting van Olga Kirsch se studentegedig “Resurrexit”
Thomas Minnaar & Egonne Roth
Die poësie van Olga Kirsch: Tuiskoms in vreemdelingskap
Lina Spies
Die kwetsing en herrysenis van Olga Kirsch
Thomas Minnaar
Olga Kirsch se posisie in die Afrikaanse literêre sisteem
Burgert Senekal
The Men in the Life and Work of Olga Kirsch
Egonne Roth
Meer informatie: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/. Via de website zijn ook papieren nummers van het tijdschrift te bestellen.