Journal of Dutch Literature

Sinds december 2014 staat de vernieuwde website van het Journal of Dutch Literature online. Dit Engelstalige peer reviewed tijdschrift publiceert onderzoek naar de Nederlandstalige literatuur en cultuur van de middeleeuwen tot heden vanuit een internationaal perspectief. Het staat open voor bijdragen van algemene, historische, theoretische, interdisciplinaire en interculturele aard. 
JDL stelt zich uitdrukkelijk tot doel dit onderzoek toegankelijk te maken voor academici buiten de Nederlandstalige taalgemeenschap en hiermee bij te dragen tot internationale academische debatten en de internationalisering van de neerlandistiek.

Sinds 2014 is het tijdschrift gesponsord door het “Wissenschaftliche Zeitschriften”-programma van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Het redactiesecretariaat is gevestigd in het Institut für Deutsche und Niederländische Philologie van de Freie Universität te Berlijn. Het tijdschrift maakt gebruik van het Open Journal System (OJS).