Het Schoolvak Nederlands: Een Google Drive-map

Een aantal enthousiaste leraren van de Facebookgroep Leraar Nederlands heeft een Google Drive-map gemaakt vol materiaal dat gebruikt kan worden in lessen Nederlands.

Hier is de introductievideo:


De map is hier te vinden.