Call for Papers: Junius Symposium voor jonge oudgermanisten


De Universiteit Leiden roept op tot bijdragen voor het Junius Symposium voor jonge oudgermanisten, op 24 april 2015 in Leiden. Het symposium heeft tot doel jonge onderzoekers die in Nederland en België onderzoek doen naar de Oudgermaanse talen en culturen bij elkaar te brengen. Hieronder volgt de tekst van de call for papers.

 Call for Papers
We nodigen studenten, promovendi en postdocs uit om op dit symposium hun originele onderzoek in een lezing te presenteren op de volgende gebieden:

  • Taal en filologie van het Middeleeuws Engels, Duits, Fries, Nederlands, Nederduits/Oudsaksisch, Gotisch en de Scandinavische talen
  • Vergelijkende Germaanse taalwetenschap
  • Runologie en mythologie
  • Vroege Mediëvistiek en Oudheidkunde m.b.t. de Oudgermaanse culturen
  • Archeologie m.b.t. de Oudgermaanse culturen

Dit symposium biedt een podium voor nieuwe ideeën en biedt de mogelijkheid om andere jonge, maar ook meer ervaren collega’s in het veld te leren kennen. De onderwerpkeuze is vrij, zolang het origineel onderzoek betreft dat samenhangt met de filologie en de cultuur van de Oudgermaanse talen en volkeren. Onderwerpen kunnen dus variëren van literaire motieven in het Beowulf-epos, archeologische sporen van de Vikingen in Middeleeuws Friesland tot een taalkundige analyse van de Wet van Sievers in het Gotisch. De voertalen van het symposium zijn Nederlands en Engels.
Keynote speaker
Dr. Han Nijdam zal zijn visie op de toekomst van de Oudgermanistiek uiteenzetten en illustreren aan de hand van zijn studie naar de bloedwraak in de Oudfriese wetsteksten.
Abstracts
Als u een lezing van 20 minuten wilt geven op het Junius Symposium vragen we u een abstract op te sturen naar juniussymposium@gmail.com. Dit abstract is maximaal 300 woorden lang exclusief referenties. Abstracts zullen zonder aanzien des persoons geselecteerd worden. De deadline is 1 maart 2015.
Voor verdere informatie en inschrijving zie http://hum.leidenuniv.nl/onderzoek/juniussymposium. Voor vragen kunt u terecht bij de organisatoren:
Peter Alexander Kerkhof, Universiteit Leiden – p.a.kerkhof@hum.leidenuniv.nl

Thijs Porck, Universiteit Leiden – m.h.porck@hum.leidenuniv.nl