Die Queeste vanden Grale, hoofdstuk 5

Die Queeste vanden Grale

zoals bewaard gebleven in het handschrift KB Den Haag 129 A 10
(Lancelot-compilatie)
Hoofdstuk 5:
Proefleesversie