Symposium Ontworteling: de schrijver als nomade


Op dinsdag 18 november 2014 organiseert het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht het symposium Ontworteling: de schrijver als nomade. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Wat is identiteit? Is ontworteling vrijheid, of lot, of beide? In het verlengde hiervan liggen andere vragen van levensbeschouwelijke en filosofische aard: naar de verwerking van onrecht en gemis, naar het gewicht van individuele keuzes.
Sprekers
De aanpak van het symposium is multidisciplinair: neerlandici, religiewetenschappers, literatuurwetenschappers, filosofen en auteurs komen aan het woord. 

  • Yra van Dijk (hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Leiden): ‘Niemand is een eiland. Het nomadische schrijven van Boeli van Leeuwen’
  • Johan Goud (hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst, Utrecht): ‘Diasporisch schrijven: Benali en Grunberg, Stitou en Achterberg’
  • Jos Joosten (hoogleraar Nederlandse Letterkunde, Nijmegen): ‘Zwerven van Rodenko tot Stitou: over nomaden in de moderne Nederlandse letterkunde’
  • Birgit Kaiser (universitair hoofddocent Literatuurwetenschap, Utrecht): ‘Nomadisch schrijven: Gilles Deleuze en Edouard Glissant over wortels en fabuleren’
  • Henriette Louwerse (universitair hoofddocent Nederlands, Sheffield): ‘ ‘In een roes reiken naar hemels’. Over het literaire werk van Hafid Bouazza’
  • Sjoerd-Jeroen Moenandar (literatuurwetenschapper Groningen) over het werk van Abdelkader Benali
  • Ton Naaijkens (hoogleraar Duitse Letterkunde, Utrecht) over de schrijver als nomade – Paul Celan, W.G. Sebald
  • Ieme van der Poel (hoogleraar Franse literatuur, Amsterdam UvA): ‘De nieuwe literaturen van de Marokkaanse diaspora: meerstemmigheid of creolisering?’
  • Bijdragen (voorlezingen / positiebepalingen / columns) door Abdelkader Benali, Mustafa Stitou en Dirk van Weelden
  • Maghreb jazz, muzikale bijdragen door Samira Dainan (zangeres) en Jan Wouter Oostenrijk (gitaar)
Datum: 18 november 2014
Tijd: 10.30 uur – 17.00 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Academiegebouw
Aanmelden: uiterlijk maandag 10 november bij Welmoed Wagenaar, W.F.Wagenaar@uu.nl.
Deelname aan het symposium, inclusief lunch, is gratis.
Meer informatie: Universiteit Utrecht