Enquête In reprise: nog twee dagen


Al eerder berichtte Neder-L over In reprise, het project van onder meer het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap om de positie van van het Nederlandse toneelstuk te verstevigen en Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht te brengen.
Aan het project is ook een enquête verbonden:  uit een longlist van 100 stukken wordt het publiek gevraagd om 10 favorieten te kiezen die het verdienen opnieuw opgevoerd te worden. Via deze enquête wordt de lijst van 100 teruggebracht tot 25 stukken. De tweede fase zal bestaan uit het inrichten van een website waarin de 25 gekozen stukken zo volledig mogelijk worden gepresenteerd. Tekst, context, beeldmateriaal, analyses etc. De derde fase zal erop gericht zijn om ook daadwerkelijk tot heropvoering te komen. Daartoe zal onder meer samenwerking worden gezicht met de theateropleidingen.
De enquête naar de Nederlandstalige toneelstukken die heropvoering verdienen sluit op 30 november 2014. Er zijn dus nog twee dagen om deel te nemen. Dit kan via http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/enquete.