Een schoone historie van den Ridder met dat Kruyce : Hoofdstukken 8 en 9

Een schoone
Historie van den Ridder met dat Kruyce,
genaemt prins Meliadus,
den eenighgeboren zoon van den keyser Maximiliaen uyt Duytslandt.
Heel wonderlijck en vermakelijck te lesen voor de jeught.
[zoals gedrukt te Amsterdam z.j. door Michiel de Groot]