Boem… boem… Paukeslag!

nieuws van het online poëziefront

Door Bart FM Droog
Onlangs is van start gegaan: ‘Paukeslag – Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed’, www.paukeslag.org. Hét multimediale platform voor de ontsluiting van levend poëzie-erfgoed.  De site is een ‘werk in ontwikkeling’. In de toekomst zal Paukeslag uitgroeien tot het online poëziecentrum van de Nederlandse taal. 
 
Paukeslag biedt gedichten van toen en nu, poëzienieuws, -vondsten  en -voorwerpen uit het heden en verleden, legt dwarsverbanden, ontsluit archieven, brengt lezers naar de dichters en dichters naar de lezers. Ook toont Paukeslag middels een overzichtskaart en tijdslijnen wat waar gebeurde, met wie en wanneer.

Paukeslag is opgestart onder coördinatie van Poëziecentrum, dankzij startsubsidies van zowel de Nederlandse Taalunie als het agentschap Kunsten en Erfgoed. Bovenal werd het platform echter gerealiseerd dankzij de samenwerking met vele literaire organisaties uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.

De naam ‘Paukeslag’ is afkomstig uit een van de bekendste gedichten van Paul van Ostaijen (1896-1928)