Bilderdijklezing 2014: Bilderdijk Superstar


Willem Bilderdijk (1756-1831) woonde de laatste vier jaar van zijn leven in Haarlem. In navolging van Leiden, waar de Huizingalezing gehouden wordt, organiseert de Stichting Bilderdijk Haarlem sinds 2006 tweejaarlijks de Bilderdijklezing. Eerdere lezingen werden gehouden door Piet Gerbrandy, Marita Mathijsen, Peter van Zonneveld en Eric Moormann.  
Dit jaar verzorgt Rick Honings, Neerlandicus en gelauwerd biograaf van Willem Bilderdijk, de vijfde Bilderdijklezing, getiteld Bilderdijk Superstar. Bilderdijk werd door tijdgenoten gezien als de belangrijkste dichter van zijn tijd. Men noemde hem de Hollandse Homerus, de tweede Vondel en de vaderlandse Goethe. Met zijn opvallende en excentrieke imago – dat van de arme, melancholische, bijna-dode, maar goddelijk geïnspireerde dichter – groeide hij uit tot een negentiende-eeuwse celebrity. Rondom Bilderdijk zag men bovendien allerlei vroege vormen van fancultuur ontstaan. 

U kunt 12 december een lezing verwachten over haarplukken, relieken, verzamelaars, dwepers, literaire toeristen en de drijfveren van de ware Bilderdijkfan. Het is inmiddels traditie dat na de lezing een hedendaags dichter een hommage brengt aan de wonderlijke alleskunner Bilderdijk. Na Adriaan Jaeggi, George Moormann en Adriaan van Dis is dit keer de beurt aan dichter en tekenaar Wim Hofman. Na afloop zal er een krans worden gelegd op het graf van Bilderdijk.
Ter gelegenheid van de vijfde Bilderdijk-lezing zal er op 12 december ook een ‘glossy’ verschijnen, getiteld WILLEM.
Datum: 12 december 2014
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem
Entree: gratis. Graag reserveren via info@bilderdijk.org.
Voor meer informatie, zie ook: www.bilderdijk.org.