25 november: Siegenbeeklezing door Marc van Oostendorp

De volgende Siegenbeeklezing wordt op dinsdag 25 november om 20.00 uur gehouden door Marc van Oostendorp, onder de titel: Van Het Bureau naar Humanities Centre. Het Meertens Instituut vroeger, nu, en in de toekomst

Siegenbeeklezing door Prof.dr. Marc van Oostendorp:

Van Het Bureau naar Humanities Centre. Het Meertens Instituut vroeger, nu, en in de toekomst.

Het Meertens Instituut is om allerlei redenen bekend bij neerlandici: als onderzoeksinstituut naar Nederlandse taal en cultuur én als decor van een populaire laat-twintigste-eeuwse romanreeks. Marc van Oostendorp, die inmiddels vijftien jaar als onderzoeker aan het instituut verbonden is, neemt ons mee in de diepste krochten van de geschiedenis en vertelt over het treurige lot van Voskuils kaartenbakken, het opgeloste raadsel van de offergaven voor mooi weer, moderne manieren om te zoeken in honderdduizenden Nederlandse liedjes van alle tijden, technieken om Nederlandse dialecten op de kaart te zetten, en de onzekere toekomst van het instituut.

Over de spreker:
Marc van Oostendorp is een taalkundige duizendpoot. Hij heeft een indrukwekkende wetenschappelijke productie, en is ook niet te beroerd om hier en daar in kranten en tijdschriften, voor de radio en op het internet voor een breed publiek de resultaten en valkuilen van zijn vak uit te leggen. Bij neerlandici is hij het best bekend door zijn soms ernstige, soms luimige, soms hilarische bijdragen aan Neder-L, de elektronische nieuwsbrief voor Neerlandici. Hij is zowe werkzaam bij het Meertens Instituut, als bij de Leidse faculteit als hoogleraar Fonologische Microvariatie.

Meer informatie
Datum: dinsdag 25 ovember 2014
Tijd: 20.00 uur
Na afloop: heffen wij het glas
Locatie: Vergaderzaal UB Leiden. De vergaderzaal bevindt zich op de tweede verdieping van de UB, trap links voor de toegangspoortjes. Bezoekers die geen UB-pas hebben kunnen niet door deze poortjes naar binnen (wel naar buiten) zonder ingrijpen van het personeel. Daarom verzoeken wij u om tien voor acht bij de ingang van de UB aanwezig te zijn; wij vragen dan eenmaal de poorten te openen.

Entree: €10; €5 voor studenten; gratis voor leden van alumnivereniging Siegenbeek
Aanmelden: stuur s.v.p. een e-mail naar siegenbeek@gmail.com. Niet-leden krijgen een e-mail over de betalingsmogelijkheid. Ook aan de zaal zijn kaarten verkrijgbaar.