Vestdijkkroniek 124 is uit!

  • Met een primeur! Brieven van Vestdijk aan ‘Ina Damman’: ‘Deze roman was het grote keerpunt in mijn leven’. 
  • In het een themakatern over Ina Damman beantwoorden lezers de vraag: Is Ina Damman na 80 jaar de ideale kandidaat voor Nederland leest..? 
  • Uit het biografenduel tussen Otterspeer en Hazeu: ‘Hermans beschouwde Vestdijk wel degelijk als een concurrent’ ‘Hermans heeft zich vooral na de dood van Vestdijk schandalig over hem uitgelaten’ *Harlingen als literair decor van Theun de Vries en Simon Vestdijk 
  • Twee boekbesprekingen: over de biografie van Kees Fens (zijn liefde voor Vestdijks emotionele geladenheid) en over Spiegelbeeld en Schaduwspel: als Hella Haasse ‘de vrouwelijke Vestdijk’ is, dan is Margot Dijkgraaf ‘de vrouwelijke Nol Gregoor.