Pas verschenen: Tijdschrift voor Taalbeheersing (Vol. 36, nr. 2)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Taalbeheersing 36 (2014), nr. 2 (augustus). ISSN: 1573-9775. Online ISSN: 2352-1236
Inhoud:
Artikelen
Gedrag als bewijs
Henrike Jansen
Tussen koppen kiezen
Lisanne Schrauwen, Daniël Janssen, Pieter de Winter, Ton Vogels, Martijn Jacobs
‘Allemaal subjectief’, sneerde ze
Maurice Vliegen

Besprekingsartikelen
Bespreking van Michaël Steehouder, Carel Jansen, Judith Mulder, Els van der Pool & Willem Zeijl (2012). Leren Communiceren. (Zesde, herziene druk) Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, en van Daniël Janssen, Mirjam van der Loo, Jan van den Hurk & Frank Jansen (2012). Zakelijke communicatie voor professionals. (Eerste druk) Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Wim Blokzijl
Bespreking van Peter Burger (2014). Monsterlijke verhalen. Misdaadsagen in het nieuws en op webforums als retorische constructies. (Dissertatie Universiteit Leiden) Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 361 pp. ISBN 978-94-6236-050-1
Theo Meder
Zie de websitevoor abstracts.