Mededelingen E. du Perron-Genootschap

Najaarsbijeenkomst zaterdag 15 november in Den Haag

Op zaterdag 15 november is de najaarsbijeenkomst  van het E. du Perrongenootschap in de halfronde Ontvangstzaal van het Letterkundig Museum te Den Haag. Er wordt aandacht besteed aan de Vlaamse schrijver Victor Brunclair en aan Ronald Spoors persoonlijke betrokkenheid bij Du Perron en zijn activiteiten voor uitgaven van diens werk.

Vanaf 12.00 uur is het museum open, u kunt dan de vaste en tijdelijke tentoonstellingen bezoeken. Zie www.letterkundigmuseum.nl en www.kinderboekenmuseum.nl.

Programma
Vanaf 13.30 uur   ontvangst
14.00 uur   Dieter Vandenbroucke spreekt over: ‘Een opgeblazen nul’ en een ‘stuntelige rijmelaar’: over de Vlaamse schrijver Victor J. Brunclair (1899-1944), met name in zijn relatie tot en in vergelijking met Du Perron’. Vandenbroucke promoveerde in Antwerpen op Dansen op een vulkaan. Victor J. Brunclair: schrijver in een bewogen tijd (2014), een biografie van de antifascistische schrijver Brunclair (1899-1944), die stierf in een Duits concentratiekamp als martelaar van het vrije woord. 
15.00 uur  Kees Snoek houdt een vraaggesprek met Ronald Spoor over diens kennismaking en omgang met het werk van E. du Perron. Spoor bezorgde samen met Louis Uding deel VIII en IX van de Brieven, publiceerde vele artikelen over Du Perron en heeft samen met Herman Verhaar een kritische editie van de onvoltooide reeks romans en novellen De onzekeren voorbereid, waarvan de uitgave tegemoet wordt gezien.
Ca. 16.00 uur    borrel
Adres: Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag, tel. 070-3339631.

NB. Meld u zich s.v.p. vóór  10 november aan bij info@edpg.nl en neem uw Museumkaart mee. Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom!

Voortgang eduperron.nl
Het werk aan de website eduperron.nl verloopt voorspoedig, ook dankzij de inspanningen bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De Koninklijke Bibliotheek (KB) stelt eerste drukken beschikbaar, het Letterenhuis in Antwerpen brievenmateriaal.

Voor het scannen en digitaal bewerken van brieven uit de collectie E. du Perron van het Letterkundig Museum is een crowdfunding actie gestart. Zie www.edpg.nl. Neemt u een van de briefschrijvers aan Du Perron onder uw hoede? U kunt ook anderen attenderen op deze kans om een bijdrage te leveren aan eduperron.nl!