Instituut voor Theaterwetenschap wil positie van het Nederlandse toneelstuk te verstevigen

Op 24 en 25 oktober viert het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap zijn vijftigjarig jubileum met de conferentie Stukken, Stijlen, Stelsels. Tijdens die conferentie zal ook het project In reprise worden gelanceerd. Doel van dit project is de positie van het Nederlandse toneelstuk te verstevigen. Het publiek wordt gevraagd om uit een longlist van 100 Nederlandse stukken 10 favorieten te kiezen. Vervolgens zal een uitgebreide website worden ingericht rond de 25 stukken met de meeste stemmen, inclusief integrale teksten, commentaren, beeldmateriaal enz. Een volgende fase van het project zal erop gericht zijn de gekozen stukken ook daadwerkelijk heropgevoerd te krijgen.
      
Initiatiefnemers van In reprise zijn Ronald Klamer (Carré / Het Toneel Speelt), Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen), René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken) en Rob van der Zalm (Instituut voor Theaterwetenschap). Doel is dus om Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht te brengen.
Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op Hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar Elckerlijc, de Spaanschen Brabander, Aran en Titus, Eva Bonheur, The family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp  zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

Met behulp van ongeveer dertig experts is er intussen een longlist opgesteld: honderd stukken die in potentie voor regelmatige heropvoering in aanmerking komen. Die lijst, die tal van verrassingen bevat, wordt op zaterdagavond 25 oktober (19 uur) tijdens de jubileumconferentie gepresenteerd: (http://www.50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/reprise, geflankeerd door een enquête: http://www.50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/enquete . Via deze enquête wordt de lijst van honderd teruggebracht tot 25 stukken. De tweede fase zal bestaan uit het inrichten van een website waarin de 25 gekozen stukken zo volledig mogelijk worden gepresenteerd. Tekst, context, beeldmateriaal, analyses etc. De derde fase zal erop gericht zijn om ook daadwerkelijk tot heropvoering te komen. Daartoe zal onder meer samenwerking worden gezicht met de theateropleidingen.