Congres: Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief‏


Op 13 en 14 november 2014 organiseert de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit het congres Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Doel van het congres is om te analyseren op welke verschillende manieren in het verleden is omgegaan met perioden van neergang. Hoe hebben groepen en individuen (vermeende) crises beleefd? Ongeacht of daadwerkelijk sprake is geweest van een periode van neergang, beoogt dit congres de individuele of collectieve ervaring ervan centraal te stellen. Is wellicht sprake geweest van patronen, of “discursieve repertoires” van crisisbeleving? Door verschillende casestudies naast elkaar te plaatsen kunnen mogelijke verschuivingen in de tijd worden waargenomen in de perceptie van crises, alsmede uiteenlopende uitwegen uit de crises.
Op het programma staan onder meer vier sessies, over ‘Crisis in het Europese zelfbeeld’, ‘Grootschalige rampen’, ‘Stedelijke crisis’ en ‘Crisis en het boek’. Voor het volledige programma, zie http://www.ou.nl/web/cultuurwetenschappen/congres-programma.
Het congres is gratis toegankelijk, maar aanmelden is gewenst. Dit kan via de website: http://www.ou.nl/congres-crisis. Daar is ook uitgebreide informatie over het congres te vinden.