Pas verschenen: TNTL (Vol. 130, Nr. 3)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130 (2014), nr. 3. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521.

Inhoud

Artikelen
Een clein vliechken of een cleine wormken. De flexie van het adjectief in het oudste Nederlandstalige gedrukte boek                
Joost Robbe
De schatkist. Lambert Bidloo’s Panpoëticon Batavûm   
Ton van Strien
Tussen fictie en non-fictie. Paratekstuele strategieën en de receptie van Het refrein is Hein   
Wouter Schrover
Interdisciplinair
Voer voor psychiaters. Willem Bilderdijk als patiënt      
Rick Honings, Steven Honings
Boekbeoordelingen
Honings & Praamstra (red.), Ellendige levens
Bram Lambrecht
Mathijsen, Historiezucht
Ellen Krol
Grüttemeier, Beekman & Rebel (red.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde
Jeroen Dera
Op de websitezijn abstracts van de artikelen te vinden. De boekbeoordelingen zijn in hun geheel in pdf-formaat te lezen.