Pas verschenen: Het leven volgens Oek de Jong


Op 13 september 2014 is Het leven volgens Oek de Jong – Terug naar een naaktheid gepresenteerd. Deze bundel, onder redactie van Johan Goud, bevat de bijdragen aan het symposium “Terug naar een naaktheid: levensbeschouwelijke aspecten van het werk van Oek de Jong”, dat in november 2013 aan de Universiteit Utrecht gehouden werd.
Diverse neerlandici, filosofen, letterkundigen en religiewetenschappers gaan in hun bijdragen in op de levensbeschouwelijke aspecten van het werk van Oek de Jong, schrijver van romans als Opwaaiende zomerjurken (1979) en Pier en oceaan (2012). Johan Goud, hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht, bespreekt bijvoorbeeld de literaire mythologie in De Jongs werk. Wilbert Smulders, universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, levert een bijdrage met het artikel ‘Hermans en de Jong: harde en zachte mystiek’.

Het symposium over De Jong was de vierde in de jaarlijkse reeks ‘Het leven volgens …’, waarin de levensbeschouwelijke aspecten van het werk van steeds een andere Nederlandse schrijver centraal staat. In eerdere afleveringen waren dit Willem-Jan Otten (2012), Rutger Kopland (2011) en Arnon Grunberg (2010). Ook uit deze bijeenkomsten zijn bundels voortgekomen.

  


Johan Goud (red.): Het leven volgens Oek de Jong – Terug naar een naaktheid. Zoetermeer: Klement, 2014. 236 pagina’s. ISBN: 978-9-086-87126-1. Prijs: € 19,95