Laureatenmiddag MNL


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Uitnodiging

tot bijwoning van de Laureatenmiddag

 

Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden

20 september 2014

14.00 uur

met

Remieg Aerts – Job Cohen – Jeroen Dera  – Esther Gerritsen – Sander Kollaard – David Van Reybrouck – Wim Vandenbussche – Roland Willemyns

Om de beoefening van de Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis te bevorderen reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde elk jaar een aantal prijzen uit aan talentvolle schrijvers. Dit jaar gaat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs naar Sander Kollaard voor zijn verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. De Henriette Roland Holst-prijs is toegekend aan David Van Reybrouck voor zijn boek Tegen verkiezingen. Esther Gerritsen krijgt de Frans Kellendonkprijs voor haar gehele oeuvre. En de Prijs voor Meesterschap is toegekend aan Roland Willemyns, eveneens voor zijn gehele oeuvre.

Esther Gerritsen heeft haar prijs in ontvangst genomen op 24 februari jl. Sander Kollaard, David Van Reybrouck en Roland Willemyns krijgen hun prijzen uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag. Er wordt dan een programma gepresenteerd rond het werk van de vier laureaten.
U bent van harte welkom om de middag bij te wonen.

Programma

13.30                     Inloop met koffie/thee
14.00                     Verwelkoming door Wijnand Mijnhardt, voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
14.05                     Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
juryrapport door Kester Freriks
interview met Sander Kollaard door Jeroen Dera
14.40                     Henriette Roland Holst-prijs
juryrapport door Perry Moree
David Van Reybrouck in debat met Job Cohen o.l.v. Remieg Aerts
15.15                     Pauze met koffie/thee
15.30                     Frans Kellendonk-prijs
film Op ’t nachtkastje. Esther Gerritsen door Dopplmeister
Esther Gerritsen leest voor uit eigen werk
16.05                     Prijs voor Meesterschap
juryrapport door Nicoline van der Sijs
interview met Roland Willemyns door Wim Vandenbussche
16.40                     Receptie
Bijwoning van de Laureatenmiddag is gratis.
Gelieve u wel aan te melden voor 15 september 2014 bij de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dr. B.P.M. Dongelmans, via mnl@library.leidenuniv.nl