De liefste machine – Gastcollege Willem Otterspeer

 

 

22 september 2014 | 15:00–16:00 uur | Heinsiuszaal | Universiteitsbibliotheek Leiden

Willem Frederik Hermans en de schrijfmachine

‘Dat niet ideologieën, maar alleen concrete fysische ontdekkingen onze levenswijs duurzaam beïnvloeden, lijkt mij waarschijnlijk en dat nieuwe uitvindingen, nieuwe apparaten de maatschappij diepgaand veranderen is onbetwistbaar’, schrijft Hermans in De schrijfmachine mijmert gekkepraat (1989, 5). Het belang en de betekenis die Hermans toekent aan (media)technologie, blijkt ook uit de veelheid aan radio’s, klokken, geweren, stoommachines, computers en camera’s waar hij in zijn werk bij stilstaat (of mee-rent). In deze Wunderkammer aan toestellen en apparaten neemt de schrijfmachine een bijzondere plaats in. Willem Otterspeer voert ons mee naar die plaats, en spreekt over de rol van de schrijfmachine in het leven en werk van Willem Frederik Hermans.
 
Willem Otterspeer
Willem Otterspeer is historicus, schrijver en hoogleraar Universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij bezorgde Hermans’ briefwisselingen met Gerard Reve, Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy. In 2013 verscheen het eerste deel van Otterspeers tweedelige biografie over Hermans, De mislukkingskunstenaar (1921-1952).
Tekst en Medium
Dit gastcollege wordt georganiseerd door de opleiding Moderne Nederlandse Letterkunde, in het kader van de BA-module “Tekst en Medium” die zowel de effecten van het medium vanliteratuur, als de representatie van media en technologie in de literatuur onderzoekt.
Aanmeldingen via lucas@hum.leidenuniv.nl.