Nieuwe masteropleiding “Niederlandistik im internationalen Kontext” aan de Freie Universität Berlin


In Berlijn gaat vanaf oktober 2014 een nieuwe masteropleiding voor neerlandici van start. Tijdens de tweejarige masterstudie Niederlandistik im internationalen Kontext wordt de Nederlandse taal en cultuur bestudeerd in een vergelijkend kader: literaire en taalkundige ontwikkelingen en fenomenen binnen het Nederlandse taalgebied worden in een internationale context geplaatst. De primaire focus is daarbij de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur, maar de studenten leren die met de situatie in andere taalgebieden en culturen te contrasteren.
De opleiding is de voorbereiding op een loopbaan op het brede terrein van de internationale neerlandistiek, of als bemiddelaar van de Nederlandse taal of cultuur in bijvoorbeeld culturele instituties of uitgeverijen.

Modules

Niederlandistik im internationalen Kontext is een researchmaster. Dat betekent dat de studie zich inhoudelijk en methodologisch op actueel onderzoek binnen de neerlandistiek oriënteert. Er kan een taalkundig ófwel letterkundig profiel gekozen worden, maar combinaties van beide takken zijn ook mogelijk. In principe kan er vrij uit het moduleaanbod worden gekozen.
De letterkundige modules houden zich bezig met intertekstualiteit, cultuurtransfer en literatuurtheorie en -geschiedenis. Op het gebied van de taalkunde wordt de taalverandering bestudeerd, worden taalstructuren vergeleken en sociolinguϊstische aspecten als migratie, taalbeleid en globalisering behandeld. Deze invalshoeken worden aangevuld door modules met een breder cultuurwetenschappelijk perspectief op  bijvoorbeeld actuele politieke debatten. 
Voor niet-moedertaalsprekers is er bovendien nog als enige verplichte module de taalcursus Sprachpraxis, waar de laatste hand aan je (wetenschappelijke) Nederlands gelegd wordt.

Meer informatie en inschrijven

De inschrijfperiode voor het studiejaar 2014/2015 loopt tot 15 augustus.
Voor contactgegevens en uitgebreide informatie over inhoudelijke en organisatorische aspecten van de MA Niederlandistik im internationalen Kontext kunt u terecht op de info-site van de Freie Universität (Duits/Engels) en op de website van de afdeling Niederländische Philologie.