Leiden krijgt taalmuseum

Leiden krijgt in 2015 een taalmuseum. Een publieksinstituut waarin taal in al haar facetten centraal staat. Waar wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen samenkomen voor een breed publiek. Niet in een gebouw, maar op diverse plekken in de stad. Dynamisch, eigentijds, flexibel en betaalbaar. Op 29 september worden de precieze plannen gepresenteerd.

Midden in de samenleving

Iedereen gebruikt taal en heeft er een mening over. Over toon en stijl, over spelling en grammatica, over gesproken en geschreven woorden. Een dynamisch en veelzijdig onderwerp dat een eigen huis verdient. Maar de tijd van grote museale projecten is voorbij. Kleinschaligheid en duurzaamheid worden ook in de culturele sector steeds belangrijker. Bovendien hoort taal midden in de samenleving te staan. Daarom de keuze voor de openbare ruimte: de stad als museaal podium.


Versterken en samenwerken

Doel van het taalmuseum is om de belangstelling voor taal en de rol die deze in diverse samenlevingen en culturen speelt te vergroten. De geesteswetenschappen en het Leidse onderzoeksthema Language Diversity in the World krijgen hierdoor meer zichtbaarheid. Het nieuwe museum wordt gelanceerd in het kader van het 88e lustrum van de universiteit in 2015 en sluit aan bij bestaande instituten en initiatieven als LeidenGlobal, waarin ook Leidse musea participeren, en Leiden Kennisstad. Het taalmuseum speelt bovendien een rol in de professionele nascholing van leraren. Tot slot zal het museum de goede samenwerking tussen stad en universiteit verder bevorderen en verdiepen, en Leiden nog scherper profileren als internationale ontmoetingsplaats voor talent, kennis en innovatie.

Drie onderdelen

Het taalmuseum bestaat straks uit drie onderdelen:

  1. Een jaarlijks terugkerende vierdaags taalfestival met een breed aanbod van lezingen, werkgroepen, debatten, kinderprogrammering, taalspellen en culturele activiteiten.
  2. Het museale gedeelte; kleine (semi‑)permanente tentoonstellingen en installaties op verschillende plaatsen in de Leidse openbare ruimte.
  3. Een digitale component die bestaat uit een app voor taal in de openbare ruimte en uit een virtuele community die festival en tentoonstellingen met stad en universiteit verbindt.

De drie onderdelen van het taalmuseum staan jaarlijks in het teken van een thema. Het thema voor 2015 is: Wat zeg je?


Achtergrond

Al geruime tijd werd er door verschillende partijen nagedacht over een taalmuseum in Nederland. In 2013 is vanuit de universiteit een begin gemaakt met de realisatie ervan. Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS) en het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Lerarenontwikkeling en Nascholing (ICLON) sloegen de handen ineen en presenteren 29 september een uitgewerkt plan. Erik Schilp, oud-museumdirecteur en alumnus van de Leidse universiteit, ontwikkelt het concept in samenwerking met Leidse wetenschappers. Intussen hebben het faculteitsbestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen en het College van Bestuur zich achter de plannen geschaard. Ook de gemeente Leiden reageert enthousiast en positief.

Zie ook