Krantenknipsels en kakkerlakken. Nagelaten werk van Tip Marugg

Recent doken enkele krantenartikelen van Tip Marugg (1923-2006) op. Ze zaten tussen honderden andere krantenknipsels verborgen in dozen die jarenlang door een particulier waren verzameld, daarna geschonken aan de bibliotheek van Curaçao en pas tien jaar later bekeken en beoordeeld – in elk geval te laat om nog in het Verzameld Werk (2009) opgenomen te worden. Het gaat om recensies van kunstexposities, concerten en lezingen, en een ingezonden brief, alle uit de jaren 1948-1950. De publicatie van deze teruggevonden ‘vingeroefeningen’ in het Nederlands – de voor Marugg vreemde taal – in dit nummer van De Parelduiker is een belangrijke aanvulling op het verzameld werk. – Uit een kerstboodschap uit 1949, gepubliceerd in La Prensa van 24 december 1949:

‘Het verstand schijnt beneveld en de symfonie van ons geordend leven wordt overstemd door de valse tonen van een nieuwe, moderne wereldorde. Er is moeheid in het hart van de mens. Hij ziet het Kind in de kribbe liggen, maar herinnert zich zijn eigen kinderjaren niet meer.En toch, op Kerstnacht vallen hem de wapenen uit handen. Het geroep in het donker verstomt en de poorten van zijn ziel openen zich voor het licht van omhoog. Want één ding bewaren wij nog in ons hart: hoop. En op Kerstnacht beseffen wij de grote waarde van deze hoop.’

Verder in dit nummer:
  • Nick ter Wal over een nooit gepubliceerde foto van Ida Simons, pianiste en schrijfster van de onlangs herontdekte roman Een dwaze maagd
  • Jaap Cohen over H.U. (Ulli) d’Oliveira als redacteur van Tirade en het ontstaan van Merlyn
  • Lieneke Frerichs over de brieven van Herman Gorter aan zijn twee vriendinnen, Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos
  • Marco Entrop over een pastiche van Theo van Doesburg op Israël Querido
  • Hans Olink bericht vanuit Berlijn over de boekverbranding in Duitsland van 1933 en welke Nederlandse boeken daarbij in de vlammen verdwenen
  • Jan Paul Hinrichs vervolgt zijn nieuwe serie ‘Schoon & haaks’ met signaleringen van recent verschenen marginale uitgave
De Parelduiker 2014/3 verschijnt zondag 3 augustus (Deventer Boekenmarkt)
ISBN 978 90 5937 385 3 (ook via het CB bestelbaar) 
72 blz. € 12,50. Abonnement (5 nummers p.j.) € 49,90. Digitaal abonnement (pdf) € 34,90
De Parelduiker is een uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door het P.O. van Gennep Fonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker.