Dichtersgroep Het Venijnig Gebroed op Kunstenfestival Damme

Door Bart FM Droog
Van 11 juli tot 14 september 2014 vindt in het Belgische Damme een kunstenfestival plaats met als thema ‘De hervonden tijd’ (www.kunstenfestivaldamme.be). Naast heel wat andere dichters en beeldende kunstenaars werd de dichtersgroep Het Venijnig Gebroed (HVG) uitgenodigd om een installatie te creëren die inspeelt op het thema en de locatie.

 Het kunstenfestival vindt plaats op de terreinen en in de gebouwen van het Sint-Janshospitaal (Kerkstraat 33, 8340 te Damme), waar tot voor kort een rusthuis was gevestigd. HVG kreeg vijf kamers (vroegere woonplaatsen van bejaarden) ter beschikking op de eerste verdieping van het gebouw. Elk groepslid richtte een  kamer in volgens een eigen concept. 


Ann Slabbinck transponeerde onder de naam ‘Achterin je ogen’ de kamer naar haar eigen overdadige umwelt, die het midden houdt tussen kunst en kitsch. In die oefening staat de vraag centraal wat een mens nodig heeft om op een paar vierkante meter minimaal mentaal te overleven, wetende dat dit het eindstation is, zonder besef of de tijd die rest minuten, maanden of jaren betreft.

Jan Wijffels programmeerde de video-installatie ‘Ode aan de vergankelijkheid’. Dit werk refereert aan het voorbijgaan van de tijd, het komen en gaan en de vage herinneringen die daarbij opkomen. Jan Wijffels experimenteert met tekst en beeld in verschillende programmeertalen waarin zowel technieken uit de statistiek als artificiële intelligentie gebruikt worden om tekst en beeld te veranderen.

albrecht b doemlicht creëerde de installatie ‘nooit I meer’, waarbij de meest basic temporele overgang (die van Eros naar Thatanos) centraal staat.  Archiefdozen, als archetypische bewaarders van de tijd, bevatten korte half-liners. Deze zinnen, ontdaan van alle schoonschrijverij, werden doorkliefd. Als contrast is het punk-burleske gedicht ‘Van wanneer start het hier’ op een muur aangebracht.

Denis Vercruysse geeft in de mixed media installatie ‘Mijn hoofd is verkocht’ vorm aan een eigenzinnige fantasie, waarin de natuur als een religieuze kracht rondwaart. De installatie bevat minimalistische beelden van rozen en doornen, waarin de  oude referenties ervan naar de mens en diens lijden worden opgenomen, maar dan als een terugblik, met het fotoalbum als katalysator van herinneringen.

Frederik Lucien De Laere ontwierp de installatie ‘Het verbond’. Centraal in dit werk staat de Ark des Verbonds, een heilig en raadselachtig voorwerp dat symbool staat voor verloren tijd en kennis. Met behulp van hedendaagse technologie (3D-print) en fotografie laat de dichter het voorwerp opnieuw verschijnen. Gij zult niet doden, één van de tien geboden die de Ark bevatte, wordt hier uitgelicht en dient als basis voor een acrostichron. Het gedicht, waarvoor de spreuk de aanzet vormt, verwijst naar machtsmisbruik en beperking van vrijheid in heden en verleden.

Meer info over het kunstenfestival: Bram Gilté  0032/470902737 of bram.gilte@damme.be