Studentensymposium Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde (17/06)

Op dinsdagmiddag 17 juni 2014 organiseert de afdeling Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht het symposium ‘Tekens van lezen’, met studenten die een presentatie geven over hun BA-eindwerkstuk of MA-scriptie.
Je hoort van de studenten wat ze uitgezocht hebben en wat hun resultaten waren. En ook vertellen ze over hun werkwijze: hoe hebben ze eindwerkstuk of scriptie aangepakt, en wat kunnen ze op basis daarvan aan tips geven? Er is na elke presentatie ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst vindt plaats op de Kromme Nieuwegracht 80, zaal 1.06. Het programma ziet er als volgt uit:
13.00-13.15: inloop
13.15-13.45: Jeanne Plettenburg, Bataven! Juicht – uw recht herleeft. Identiteit in de liederen rondom de Staatsregeling voor het Bataafsche volk (1798)
13.45-14.15: Maaike van der Heijden, Lezend leren schrijven met De kleine Grandisson (1782)
14.15 -15.00: Elze Blees, Social networking aan het Antwerpse hof: het album amicorum van Quirine van Horne (1579-1582) & Annerieke Schreuder, Zingen op school: schoolliedjes in de zestiende en zeventiende eeuw.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Annerieke Schreuder (H.J.Schreuder@students.uu.nl)

Zie ook hier.