Pas verschenen: M. Sergier & S. Vanasten (red.) Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo.

In talrijke opzichten heeft Hugo Bousset sinds de jaren 1970 met zijn begeesterende, geëngageerde en persoonlijke visie op literatuurbeschouwing mee gestalte gegeven aan de reflectie over de moderne Nederlandstalige literatuur. Als eerbetuiging ontving hij naar aanleiding van zijn emeritaat als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Université Saint-Louis (Brussel) een bundel bijdragen over de Nederlandstalige literaire kritiek uit de jaren 1970-2010.  

Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo brengt scharniermomenten in de geschiedenis van de Nederlandstalige literaire kritiek uit de XXste en XXIste eeuw in beeld en peilt naar de uitdagingen waar de literaire kritiek vandaag voor staat. Uitgangspunt hierbij is de ‘literaire term’ in zijn brede betekenis en ambivalentie. Kritiek maakt literatuur, net zoals in literatuur en andere kunsten vormen van literatuurkritiek weerklinken. Zo laat het boek zien hoe ruim en breed literatuurkritiek door haar beoefenaars kan worden opgevat. Het verkent de grenzen ervan in verschillende genres, schrijftechnieken, registers en media, en onderstreept autonome participatie door actoren van verschillende gezindten – academici en literatuurwetenschappers, maar ook literaire essayisten, critici, schrijvers en kunstenaars. Ze schuwden hier het debat niet. Allen namen ze stelling volgens een eigen invulling van literatuurkritiek en/of gespiegeld aan de opvattingen van Hugo Bousset zelf, met soms verrassende resultaten tot gevolg.
Matthieu Sergier & Stéphanie Vanasten (eds.), Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo, Brussel, Presses de l’Université Saint-Louis, 2014, 40 EURO.
Bestellen kan online (http://www.fusl.ac.be/publications/169.html) of door een berichtje te sturen naar Mevrouw Marie-françoise Thoua : thoua@fusl.ac.be.

Inhoud
Beste lezers
Matthieu Sergier& Stéphanie Vanasten
‘Nogal blond…’
Pjeroo Roobjee
Kritiek in weerklank

Aardse warande. Voor Hugo
AnnekeBrassinga
Lexicografie als vorm van literaire kritiek
Hendrikvan Gorp
Literatuur en betekenisgeving. Op zoek naar een referentiekader voor literair werk
Pol Hoste
Omdat ik u ben/Omdat ik u pen. Leonard Nolens over Hugo Claus
Hugo Brems
Wanneer de vlieg wijkt voor de mug. Over Dante, Borges, Odysseus, Ahab, Schopenhauer, de drang naar kennis en een mysterieuze zelfmoord
Jan Lauwereyns
Klein hoog zwart boekje. Hugo Bousset
Koen Peeters
Lettre de mon jardin, voor Hugo Bousset
Cees Nooteboom
Kern DWB 2013
Elma van Haren

Kritiek over kritiek

Kritieke keuzes
Christophevan Gerrewey
Kritiek en cultuur, literatuur en geschiedenis
Jan Baetens
Doxa
JeroenVan Rooij
Leven is lezen in de breedte
JorisGerits
Het literaire gebeuren. Kritiek in theorie
Isabelle Ost & Matthieu Sergier
Herhalen en dwalen: de dynamiek van de kritiek
Bart Vervaeck
Over de verschillen tussen Nederlandse en Vlaamse literaire criteria
StefanHertmans
Uit de notaschriften voor ‘Wij en ik’
Saskia de Coster

Kritiek in praktijk

‘Lees wat volgt voor het te laat is.’ Ivo Michiels door de ogen van Hugo Bousset
Lars Bernaerts
Polet en Vogelaar na Ander Proza
Sven Vitse
Goed voor hart en bloedvaten. Over de receptie van Verdwaalde post van Walter van den Broeck
Patrick Bassant
Monika van Paemel, vurige revanchiste
Sonja Vanderlinden
De smalle echelons van de online literatuurkritiek: de beeldvomring rond De Reactor
Jeroen Dera
Ik herinner me Hugo
Jeroenvan Rooij & Willem Bongers-Dek
‘De bloem van het leven (la fleur de la vie)’. Bibliografie van Hugo Bousset
Matthieu Sergier & Stéphanie Vanasten
Uitgelezen waar bij Kritische Vleeshouwerij Bousset
Atte Jongstra