Herdenking sterfdag kluizenares Suster Bertken

Op 25 juni wordt in Utrecht de vijfhonderdste sterfdag van kluizenares en schrijfster Suster Bertken (1426 of 27-1514) met een symposium herdacht. Het initiatief daartoe is uitgegaan van de drie uitgevers van Bertkens literaire werk.


Suster Bertken Vijf Eeuwen Later
25 juni 1514 – 25 juni 2014

Suster Bertken (geboren als Berta Jacobs) was de onwettige dochter van Jacob van Lichtenberg, proost – voorzitter – van het kapittel van de Pieterskerk in Utrecht. In 1457 liet zij op eigen kosten een kluis bouwen aan de Utrechtse Buurkerk. In die kluis verbleef zij 57 jaar, tot haar dood. Zij stierf, 87 jaar oud, op 25 juni 1514, en werd op eigen verzoek in haar kluis begraven.

Haar dagritme in de kleine cel werd bepaald door de liturgische vieringen. In de middag konden voorbijgangers gedurende een bepaalde tijd om haar raad en gebed vragen. Verder bracht zij haar dagen door ‘in zeer zware en strenge boetedoening’, zo vermeldt het 16de-eeuwse overlijdensbericht: een grof haren kleed op het naakte lijf, altijd blootsvoets; zij brandde nooit vuur en at geen vlees of zuivel. Anachronistisch gesproken zou zij ‘veganiste’ kunnen worden genoemd.

In de eerste jaren na haar dood zijn er bij drie uitgevers twee boekje in druk verschenen. Het ene, Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken, is een lange lijdensmeditatie; het tweede, kortweg Suster Bertkens boeck genaamd, bevat een aantal gebeden, een ‘Tractaet vander Kersnacht’, een dialoog tussen Jezus en de ziel, en acht liederen.

De organisatie van deze herdenking is met hen tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Tilburg School of Catholic Theology (TST), locatie Utrecht.

PROGRAMMA
13.30 uur Ontvangst en opening door Ada van der Velden, directeur Tilburg School of Catholic Theology
13.45 uur Casper Staal, oud-conservator van het Catharijneconvent: ‘Van triomf en lijden: de passie’
14.15 uur Muzikaal intermezzo door Margot Kalse
14.30 uur Fons van Buuren, oud-universitair hoofddocent in Utrecht: ‘Suster Bertken’
15.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.10 uur Pauze
15.25 uur Muzikaal intermezzo door Margot Kalse
15.40 uur Gerard Rouwhorst, hoogleraar liturgiegeschiedenis TST: ‘Suster Bertken en het liturgisch leven in de Late Middeleeuwen’
16.10 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
16.20 uur Afsluiting door Ada van der Velden
Aansluitend gelegenheid om iets te drinken

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum en tijd: 25 juni 2014, 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Ariensinstituut, Keistraat 9, Utrecht.
De toegang is gratis. Opgave van tevoren is wel noodzakelijk. Dat kan via dit aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de TST, telefoon: 013 – 466 3800.

Wanneer: 25 juni 2014 13:30
Einddatum: 25 juni 2014 17:00