Doe mee aan onderzoek over debatteren in het voortgezet onderwijs

Docent Nico van der Woude is bezig met promotieonderzoek naar de functie en effecten van debatteren in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het onderzoek aan de Universiteit Utrecht richt zich op de vraag of debatteren een onderwijskans biedt. Debatteren, presenteren en argumenteren zijn einddoelen voor het voortgezet onderwijs, maar er is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het effect van dit onderwijs.

Onderzoekers in Angelsaksische landen rapporteren dat debat positieve effecten heeft op onder andere taalvaardigheid, zelfvertrouwen en kritisch denken; soms ontbreekt alleen het bewijs. Het is daarnaast onduidelijk of die resultaten ook gelden in Nederland: zijn die educatieve, persoonlijke en maatschappelijke effecten wel geldig in een andere onderwijssituatie en (school)cultuur?

Daarom aan u de vraag om mee te doen aan dit onderzoek onder docenten, debaters en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. U kunt meedoen via de onderstaande links: