Afscheidscollege Roel Zemel (VU, 20 juni 2014)


Roel Zemel, universitair docent oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, neemt dit jaar afscheid van de Vrije Universiteit. Ter gelegenheid daarvan geeft hij op vrijdag 20 juni 2014 een afscheidscollege, onder de titel Helpe, wat lettren zijn dit? Over de held als dichter in Van den vos Reynaerde. Belangstellenden zijn welkom.
Tijd: inloop vanaf 15.00 uur, begin college 15.30 uur precies. Aansluitend borrel.
Locatie: VU-Hoofdgebouw, 15A-05, De Boelelaan 1105, Amsterdam