Vacature voor taalkundig onderzoeker bij Fryske Akademy


De Fryske Akademy heeft een vacature voor twee onderzoekers: een historicus voor de vroegmoderne tijd en een taalkundige ‘die zich beweegt op het snijvlak van de sociolinguïstiek en taalsociologie’ (38 uur/week).
Kandidaten richten zich op:

 • Uitvoeren van toponderzoek en het publiceren van onderzoeksresultaten in toonaangevende internationale tijdschriften;
 • Aansturen van onderzoeksgroepen en het begeleiden van promovendi, postdocs en andere onderzoekers;
 • Ontwikkelen en uitbouwen van interdisciplinaire projecten binnen en buiten het instituut;
 • Genereren van externe onderzoeksfinanciering uit nationale en internationale geldstromen;
 • Actief participeren in relevante (internationale) wetenschappelijke netwerken en het onderhouden van nauwe contacten met relevante organisaties en professionals in Nederland en daarbuiten.

Kandidaten dienen over de volgende kwalificaties te beschikken:

 • Ten minste vijf jaar academische ervaring na de promotie;
 • Een internationale reputatie en erkenning hiervan door peers;
 • Een uitstekende onderzoeksrecord, met inbegrip van publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften;
 • Aantoonbare ervaring met complexe methodologische vraagstukken;
 • Ervaring met het initiëren an onderzoeksprojecten en het verwerven van de noodzakelijke externe (internationale) financiering;
 • Ervaring met het begeleiden van onderzoek van anderen;
 • Competenties: organisatievermogen, initiatiefrijk, stimulerend, (internationaal) kunnen samenwerken, projectmatig kunnen werken, analytisch en communicatief;
 • Actieve beheersing van het Fries of de bereidheid zich de Friese taal eigen te maken.

Specificatie voor de taalkundige:

 • Afgeronde universitaire opleiding taalkunde met een specialisatie sociolinguïstiek of taalsociologie;
 • Afgeronde promotie op een relevant thema in de sociolinguistiek;
 • Aantoonbare affiniteit met taalsociologisch onderzoek;
 • Brede onderzoekservaring op het gebied van (Friese) taalkunde, meertaligheid, onderwijs, of taalleren blijkend uit internationale publicaties;
 • Interesse voor minderheidstalen, blijkend uit internationale publicaties;
 • Uitstekende actieve beheersing van de Engelse taal.

Zie voor meer informatie de complete vacaturetekst. De sluitingsdatum is 13 juni 2014.