Vacature: Teacher in Residence, Radboud Universiteit

De Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen is voor de periode van 1 september 2014 t/m 31 januari 2015 op zoek naar een “teacher in residence” (voor 0,2 fte ofwel één dag per week). Deze in de bovenbouw van het VWO werkzame docent dient de opleiding te helpen om de overgang van VWO naar universiteit soepeler te laten verlopen.

Wat verwachten we van u?

 • Samen met de staf van NTC verkent u de aansluiting tussen VWO en WO. We willen vooral weten:
  • Hoe zit het curriculum in het middelbaar onderwijs in elkaar? Welke vakinhoud en vaardigheden mogen we bekend veronderstellen en welke niet?
  • Hoe kunnen we het tutoraat het beste inrichten?
  • Passen onze toetsvormen bij de nieuwe generaties studenten?
  • Hoe brengen we eerstejaars studenten een academische houding bij?
 • U adviseert de opleiding over de manieren waarop zij moderne media kan gebruiken in onderwijs en voorlichting
 • U woont colleges en vergaderingen bij en geeft docenten feedback om de vorm en de inhoud van hun colleges beter te laten aansluiten bij de voorkennis en werkhouding van de studenten.
 • U adviseert de opleiding over de beste manieren om scholen te informeren over inhoud en aantrekkelijkheid van het studieprogramma van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur.
 • U rapporteert over uw bevindingen in een verslag.

Wat wij u bieden

 • aanstelling: 0,2 fte
 • salaris op basis van salarisschaal 10
 • contractduur: 1 september 2014 tot en met 31 januari 2015.

Aanstelling op detacheringbasis is, wat de Faculteit der Letteren betreft, bespreekbaar.

Reageren?
U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door uiterlijk 31 mei een motivatiebrief vergezeld van curriculum vitae op te sturen naar

Prof. dr. Wilbert Spooren
Taalbeheersing van het Nederlands
Afd. Nederlandse Taal en Cultuur RU Nijmegen
Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
Tel: 024-3615898
E-mail: w.spooren@let.ru.nl