Vacature: Lector Nederlands (Universiteit Stellenbosch, Departement Afrikaans en Nederlands)


Het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch heeft een vacature voor een Lector Nederlands:
Departement Afrikaans en Nederlands
Lector Nederlands
(Verw. LSW01/234/0910)
(Contract van een jaar met de mogelijkheid van verlenging)

Taken: Binnen de cursus Afrikaans en Nederlands is de lector Nederlands verantwoordelijk voor het verzorgen van modules op het gebied van Nederlands als Vreemde Taal (Nederlandse Taalverwerving), en eventueel een enkele module op het gebied van Nederlandse letterkunde. Daarnaast verricht hij/zij onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van het Departement en levert hij/zij een aandeel aan de administratieve taken binnen het Departement.

Functie-eisen: MA Nederlands. Ervaring met het doceren van Nederlands als vreemde taal.
Aanbeveling: PhD (Nederlands)
Begindatum: 1 januari 2015 of zo spoedig mogelijk daarna
Contactinformatie: Prof. Louise Viljoen bij lv@sun.ac.za of +27 21 8082158
Einddatum (voor aanzoek): 1 November 2014

De Universiteit beoordeelt alle sollicitaties in overeenstemming met haar Affirmative Action beleid dat tot doel heeft de demografische samenstelling van het personeelkorps te diversificeren, vooral met het oog op de aanstelling van kandidaten uit in het verleden benadeelde groepen. 
De Universiteit behoudt zich het recht voor om de vacature vacant te laten.
Uw sollicitatie moet vergezeld gaan van een volledig curriculum vitae (inclusief de namen en adresgegevens van tenminste twee referenten) en moet de Universiteit voor of op de sluitingsdatum van de advertentie bereiken.
Solliciteer digitaal bij http://www.sun.ac.za/vakatures
Het is belangrijk dat de sollicitanten hun referenten vragen om vertrouwelijke verslagen te richten aan vacancies_academic@sun.ac.za
De kandidaten kunnen mogelijk aan gepaste psychometrische toetsing en andere beoordelingsinstrumenten onderworpen worden.