Vacature: AIO “Microcomparatieve syntaxis en meertaligheid” (UU)


Het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS),  de thuisbasis van het taalkundig onderzoek in de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, heeft in het kader van  het Europese project “Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)” plaats voor een:
Assistent-In-Opleiding “Microcomparatieve syntaxis en meertaligheid” (1,0)  
startdatum 1-9-2014

Onderzoeksprogramma

Het AIO-project maakt deel uit van het project “Advancing The European Multilingual Experience (AThEME).” Dit is een groot Europees onderzoeksproject op het gebied van meertaligheid, waarin samengewerkt wordt tussen 17 Europese universiteiten. Het AThEME-project bestudeert meertaligheid vanuit een taalkundig, cognitief en sociologisch perspectief. Het AIO-project valt onder een van de 6 Work Packages van AThEME, namelijk “Regional languages in multilingual Europe: Linguistic resources in need of resourceful policies”. Onderzoek binnen dit Work Package richt zich onder meer op structuur en aard van taaldiversiteit en op de effecten van meertaligheid op de grammatica van regionale variëteiten (dialecten) en minderheidstalen.

De werkzaamheden van het AIO-project omvatten de volgende activiteiten:

  • Het uitvoeren van syntactisch onderzoek naar microvariatie waarin Nederlandse dialecten en het Fries centraal staan. Het onderzoek bevindt zich bij voorkeur op het gebied van adjectivale woordgroepen (bijv. inflectieverschijnselen) of prepositionele woordgroepen maar is nadrukkelijk niet beperkt tot deze empirische domeinen.
  • Het uitvoeren van onderzoek naar de invloed van taalcontact en meertaligheid op de (grammatische) verandering van dialecten/minderheidstalen.
  • Het mee helpen ontwikkelen en inrichten van een linguïstische database.

Het theoretische kader van het project als geheel is dat van de generatieve taalkunde.
Een volledige beschrijving van het project AThEME kan worden gevonden op deze website: http://norbert.abelcorver.com/; klik op Activities/Projects en ga naar AThEME.

Doel

Het doel van de AIO-aanstelling is dat u een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 3,5 (maximaal 4) jaar bij 1,0 FTE. Als onderdeel van uw opleiding wordt u in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.

Functie-eisen

Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor de taalwetenschappelijke vragen en grote bereidheid en vermogen tot nauwe samenwerking in teamverband.
Kandidaten dienen afgestudeerd te zijn in de taalwetenschap, neerlandistiek, of een andere taalstudie, aantoonbare affiniteit te hebben met de generatieve taalkunde (i.h.b. de generatieve syntaxis) en een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels te hebben. Tot aanbeveling strekt: ervaring met onderzoek naar microvariatie en/of ervaring met onderzoek naar meertaligheid/taalcontact. Zij die binnenkort afstuderen (maar tot een maand vóór de startdatum) kunnen ook solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling als AIO voor de duur van 18 maanden per 1 september 2014 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens maximaal 2,5 jaar (1,0 FTE). De omvang van de functie is 80 tot 100%. Uw salaris bedraagt in het eerste jaar €2.083,- bruto per maand en loopt op tot € 2.664,- bruto per maand in het vierde jaar (volgens de CAO Nederlandse Universiteiten) bij een volledige aanstelling. Daarnaast heeft de Universiteit Utrecht aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Verder bieden wij goede pensioenvoorzieningen en flexibele arbeidsvoorwaarden.
Verder wordt u in de gelegenheid gesteld om u breed te ontwikkelen binnen de stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving van het onderzoeksinstituut UiL OTS en binnen de context van het Europese project AThEME. U zult onder meer deel kunnen nemen aan colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek. Tevens zijn er ruime experimentele en informatiseringsvoorzieningen.

Inlichtingen

Heeft u belangstelling? Dan kunt u voor nadere inlichtingen contact opnemen met prof. dr. N. Corver; telefoon (030)253 8240; n.f.m.corver@uu.nl. Verdere informatie over het project kunt u vinden op de website: http://norbert.abelcorver.com/; klik op Activities/Projects en ga naar AThEME.
Voor algemene informatie over de aio-positie kunt u ook contact opnemen met de onderzoekscoördinator dr. Maaike Schoorlemmer, telefoon (030) 253 6183, e-mail m.schoorlemmer at uu.nl. U kunt ook onze website bezoeken: http://www.uilots.let.uu.nl/

Solliciteren

Uw sollicitatie gaat vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en twee referenties (of evt. naam en e-mail adres van twee referenten), een scriptie / MA-thesis (of ander geschreven werk indien nog niet afgerond) en een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten.
Uw sollicitatie moet bij ons binnen zijn voor 2 juni 2014.
Sollicitatiegesprekken staan gepland op 16 juni 2014.

Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.


Universiteit Utrecht/Faculteit Geesteswetenschappen/UiL-OTS

De Universiteit Utrecht, opgericht in 1636, is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit met een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context.

De faculteit heeft vier departementen (ingedeeld naar kennisdomeinen), zes schools en onderzoeksinstituten. Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in vier instituten (ingebed in de departementen):

Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON),

Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR)

Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (OGK)

Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS).

De Utrecht University Graduate School of Humanities waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi.

De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. Bovendien biedt de Universiteit Utrecht aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Het UiL OTS is de thuisbasis van het taalkundig onderzoek in de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van het UiL OTS richt zich op de structuur van taal als onderdeel van het menselijk denken, de cognitieve processen onderliggend aan taalverwerving en taalverwerking, en het gebruik van taal in communicatieve conteksten.