Studiemiddag: Beelden van anderstalige poezie in de Nederlandse literatuur


Op donderdag 15 mei 2014 organiseren de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Poëziecentrum, AOG Literatuur in vertaling en Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Universiteit Gent) in Gent een studiemiddag onder de titel Poëziebemiddelaars. Beelden van anderstalige poëzie in de Nederlandse literatuur. Deze bijeenkomst richt de aandacht op de manieren waarop de buitenlandse poëzie met de Nederlandstalige poëzie interageert.

Een van de manieren waarop die interactie tussen buitenlandse en Nederlandstalige poëzie tot stand komt, is via vertaling van gedichten en dichtbundels. Daarnaast spelen ook essays en beschouwende stukken over anderstalige dichters en buitenlandse poëzie een ‘bemiddelende’ rol. Niet zelden zijn die vertalingen en essays het werk van Nederlandstalige dichters die op deze manier de beeldvorming van de buitenlandse poëzie in ons taalgebied mee bepalen. De rol van deze poëziebemiddelaars kan vanuit een poëticaal, literair-institutioneel en vertaalwetenschappelijk oogpunt onderzocht worden. Deze aspecten komen aan bod tijdens de studiemiddag. De aandacht wordt gevestigd op de uiteenlopende wijzen waarop en de verschillende strategieën waarmee deze culturele intermediairs te werk gaan.

Programma

14.00 uur Verwelkoming
14.15 uur Ton Naaijkens – De bemiddelaar en het veld
14.45 uur Kila van der Starre – Uit bewondering en zendingsdrang. Bernlef als vertaler van de poëzie van Elizabeth Bishop
    koffiepauze
15.45 uur Gerben Wynia – Magische bezweringen en koortsachtige brouwsels. C.O. Jellema en de poëzie van Christine Lavant
16.15 uur Jan H. Mysjkin – Bemiddelaars/Beminnelaars/Bemodellaars
16.45 uur afsluiting en borrel

Praktische informatie

Datum: donderdag 15 mei 2014
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent
Aanmelden: via lise.delabie@ugent.be
Bron: KANTL