Boek- en filmvoorstelling ‘Geen pANiek’

Betere begeleiding anderstalige leerlingen in basisschool dankzij provinciale subsidies

21 mei – 14.30 uur – Antwerpen

Op 21 mei stellen Lieve Lenaerts, Yasmine Wauthier en Garant-Uitgevers hun boek en film Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers voor. DoorElkaar* en Provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas*) ondersteunden het project voor een betere begeleiding van anderstalige leerlingen in de basisschool. Op de schoolbanken van de lagere scholen in Vlaanderen zitten minstens één op drie nieuwkomers waarvan de roots buiten België liggen. Het project is een primeur in Vlaanderen waar de provincie Antwerpen graag mee haar schouders onder zet. Ook Cera Foundation ondersteunde het project financieel.

Gezien de constante aanwezigheid van vele anderstaligen in de lagere scholen staan heel wat leerkrachten voor de bijkomende uitdaging hun anderstalige leerling(en) zo goed mogelijk te integreren in de klas. Het boek en de film geven een heel genuanceerd beeld over de aanpak van anderstalige nieuwkomers. Enerzijds tonen ze de complexiteit van het lesgeven aan anderstalige nieuwkomers. Anderzijds focust het boek ook op talenten, welbevinden en op de creativiteit van heel veel leerkrachten die met anderstalige nieuwkomers werken. Het boek en de film kunnen dus ook dienen als insteek om een gesprek rond het onthaal van anderstalige nieuwkomers in een schoolteam op te starten.

Het boek is een wegwijzer voor leerkrachten, coördinatoren en directies die ondersteuning zoeken. De lezer krijgt een groot aantal tips mee, lesmaterialen en websites, een dvd met praktijkvoorbeelden en veel ander hapklaar materiaal om aan de slag te gaan met anderstalige nieuwkomers. De thema’s die de revue passeren zijn welbevinden, cultuur, thuistaal, ouders, zelfzorg voor leerkrachten, …. Wie meer wil weten, kan zijn honger stillen met de uitgebreide lijst met tips, links en bronnen.

Gelijkekansenbeleid

De provincie Antwerpen steunt het project vanuit het subsidiebudget voor sociale projecten. Gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens: “De kracht van het project ligt in de uitwisseling en het verder uitbouwen van de expertise en ervaringen van beide organisaties. Met de film en het boek kunnen ze die opgedane kennis vruchtbaar maken en op een toegankelijke manier naar buiten brengen. Bovendien sluit het project aan bij het ‘Gelijkekansenbeleid’ dat we als provinciebestuur voeren. De anderstalige nieuwkomers in de klas krijgen ongetwijfeld betere kansen als de leerkrachten een goede voorbereiding krijgen.”