50.000 liederen online in Dutch Songs On Line

Op 19 juni 2014 wordt Dutch Songs On Line gepresenteerd. 50.000 Nederlandstalige liedteksten – van onder meer volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen en kinderliedjes – van voor 1900 komen dan online. Aan de digitalisering is vijf jaar gewerkt tijdens het project Dutch Songs On Line; een samenwerking van de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).
De 50.000 liedteksten worden toegankelijk gemaakt via de website van de Nederlandse Liederenbank en van de DBNL. Tussen de beide websites zijn links aangebracht, zodat per lied een maximum aan relevante informatie beschikbaar is, over melodieën, tekstvarianten, auteurs, uitgevers en het reeds gedane onderzoek. Ook zijn een groot aantal scans van oorspronkelijke liedbundels opgenomen (onder meer door de medewerking van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag).

Programma
15.30
Ontvangst
15.45
Demonstratie van Dutch Songs On Line door drs. Martine de Bruin (Meertens Instituut)
16.00
Officiële ingebruikname van de sites door
  • prof. dr. Wiljan van den Akker (decaan fac. Geesteswetenschappen UU)
  • prof. dr. Lex Heerma van Voss (bestuur DBNL)
  • prof. dr. Sally Wyatt (programmaleider e-Humanities Group KNAW)
16.30
Toelichting door prof. dr. Frits van Oostrom (UU)
16.45
“Frits’ Favourites”. De mooiste liedjes uit Dutch Songs On Line volgens Frits van Oostrom door Camerata Trajectina o.l.v. Louis Peter Grijp
17.30
Borrel
Praktische informatie
Datum: 19 juni 2014
Tijd:  15.30 uur – 18.30 uur
Locatie: Lutherse Kerk, Utrecht
Aanmelden voor deze middag is verplicht, dit kan tot 10 juni 2014 via sanneke.van.der.ouw@meertens.knaw.nl.