24 mei 2014: Literatuur en ‘wij’

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een bijeenkomst die als titel draagt: Literatuur en ‘wij’

Sprekers zijn: Kevin Absillis – Dirk van Bastelaere – Thierry Baudet – Mano Bouzamour

Speelt literatuur nog een rol bij de vorming van een wij-gevoel? En is het eigenlijk nog wel aan de literatuur om die rol te spelen? Betreft het dan een morele plicht van de individuele schrijver? Of moeten we een en ander beschouwen als een laatste kans voor de literatuur om iets meer te zijn dan slechts koopwaar?

Door de tijden heen is het literaire medium altijd bijzonder bruikbaar gebleken om gemeenschappen te verbeelden en collectieve identiteiten te definiëren: de stadstaat Athene, de wereld van de oude Grieken en de wereld van de Romeinen, het christelijke westen, koninkrijken, natiestaten, sub-nationale, regionale en lokale gemeenschappen, Europa,… een wereldomvattende republiek van verlichte burgers.

Maar hoe zit dat vandaag, in onze multimediale cultuur en in tijden van globalisering? Helpt literatuur bijvoorbeeld de moderne natiestaat ten grave te dragen om zo de weg vrij te maken voor supranationale politieke entiteiten? Of is literatuur juist een medium dat weerstand biedt – of kan bieden dan wel moet bieden — tegen Europeanisering en globalisering?

 Is literatuur eigenlijk nog wel krachtig genoeg om gemeenschappen te verbeelden? Delft literatuur niet bij voorbaat het onderspit tegen film en televisie, en tegen het digitale informatieoffensief? Zorgen die media niet voor een onstuitbare versplintering van collectieve identiteiten? En wat mogen we anderzijds van het literaire medium verwachten als het erom gaat collectieve identiteiten vooral niet te statisch, homogeen en exclusief te definiëren?

Kan literatuur ons helpen om globaal te denken, lokaal te handelen en open te blijven staan voor wat niet strookt met intussen verworven identiteiten?

Over deze en nog tal van andere kwesties debatteren onder leiding van Aleid Truijens vier schrijvers met een uitgesproken mening over deze brandende literaire kwestie:

  • Kevin Absillis, auteur van o.a. Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970) en medesamensteller van de opstellenbundels De manke usurpator: over Verkavelingsvlaams en De plicht van de dichter: Hugo Claus en de politiek 
  • Dirk van Bastelaere, auteur van o.a. Wwwhhooosshhh: over poëzie en haar wereldse inbedding en medesamensteller van de bloemlezing Hotel New Flandres 
  • Thierry Baudet, auteur van o.a. De aanval op de natiestaat en Oikofobie: de angst voor het eigene en medesamensteller van de opstellenbundels Conservatieve vooruitgang en Revolutionair verval 
  • Mano Bouzamour, auteur van De belofte van Pisa 

Plaats: Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden Aanvang: 14.00 uur Toegang: gratis 

 Einde circa 16.00 uur. Aansluitend is er een receptie in het Academiegebouw.