10 september 2014: lezingenmiddag ‘woorden in beweging’ in Antwerpen

Woorden in Beweging
150 jaar Van Dale
Woensdag 10 september, Antwerpen

Van Dale bestaat 150 jaar. Om dat te vieren organiseert het INL samen met Van Dale ‘Woorden in Beweging’: een laagdrempelige conferentie met een wetenschappelijk tintje. De middag is gratis toegankelijk en bestaat uit vier lezingen, afgewisseld met gesproken columns en een quiz ( i.s.m. Onze Taal). Kortom, een gevarieerd programma over taalverandering gezien vanuit het Nederlandse woord.

Locatie: Hof van Liere, F. de Tassiszaal, Prinsstraat 13, Antwerpen
Presentatie: Betty Mellaerts

Programma

13.30 Zaal open
14.00 Welkom door Martin Everaert (INL) en presentatrice Betty Mellaerts
14.10 Lezing door Marc van Oostendorp (Meertens Instituut)
Wat er allemaal verloren is gegaan, over taalverandering, het verdwijnen van taalcultuur en het uit de mode raken van je daar zorgen over te maken.
14.35 Column door Ludo Permentier (Taalunie/De Standaard)
14.50 Lezing door Vivien Waszink (INL)
Nieuw! Babbelaar, copuleren en plagiaat, ‘oude neologismen’ in Van Dale, over nieuwe woorden – neologismen – door de jaren heen.
15.15 Koffiepauze
15.45 Lezing door Ton den Boon (Van Dale)
Hoe komen woordenboekmakers nu en in de toekomst aan hun materiaal?. Over systematische dataverzamelingen en –analyse, en de ontwikkeling van papieren woordenboek naar digitaal woordenboek zonder ruimtelimieten.
16.10 Column door Ruud Hendrickx (Van Dale)
16.25 Lezing door Rosemary Orr (University College Utrecht)
Dutch words across cultures, over het ontrafelen van de lexicale spaghetti voor niet-moedertaalsprekers. (Deze lezing is in het Engels)
16.50 Afsluiting door Maurice Kneppers (Van Dale
17.00 – 18.00 borrel

U kunt zich aanmelden op de website van het INL.