Oproep: taalgebruiksgidsen

In het Engelse taalgebied is al bijna 200 jaar een rijke traditie aan usages guides: gidsjes die de taalgebruiker adviseren op het gebied van uitspraak, woordkeuze, zinsbouw en nog veel meer. Voorbeelden van besproken usages problems zijn de split infinitive (“to boldly go”), het gebruik van het woord hopefully en vele andere glibberige stenen in de rivier van juist taalgebruik. Dit soort probleempjes worden samengebracht en van vaak bijtend commentaar voorzien in boeken zoals The King’s English van Kingsley Amis of A Dictionary of Modern English Usage van de gebroeders Fowler.

Al die Engelse usages guides worden momenteel in kaart gebracht door prof. Ingrid Tieken cum suis in het project Bridging the Unbridgeable (zie hiervoor een beschrijving van het project en hiervoor het interessante onderzoeksblog). Aan dit project zit ook een jaarlijks mastervak vast op de Universiteit Leiden: Testing Prescriptivism. Binnen dit vak is nu de vraag gerezen waarom er eigenlijk zo weinig Nederlandse usages guides zijn.
Er lijkt weinig bekend over Nederlandse usages guides. Er zijn tallozen spellingshulpjes en grammatica’s, en ook zijn er publicaties die enkel de spatie behandelen. De grammatica’s behandelen echter over het algemeen vaak het geheel aan spelling/grammatica, terwijl gebruiksgidsen juist enkel de problematisch aspecten behandelen, zoals “de reizigers wordt/worden verzocht”.
Ik ben dus daarom op zoek naar gidsjes die dit soort problemen behandelen voor het Nederlands. Alom bekend is natuurlijk de Schrijfwijzer, en verder zijn er “Is dat goed Nederlands” van Charivarius (vrij toegankelijk via DBNL) en het recentere “Groter als” van De Taalclub. Maar er zijn er vast meer! Wie helpt? Reageren op deze blogpost mag, of mailen naar m.s.van.der.meulen@umail.leidenuniv.nl.Alvast dank!