Ogier van Denemerken : hoofdstukken 341-343 (slot)

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 341-343
(regels 23426-23731)

Verantwoording van de editie