Een schoone historie van Jan van Parijs : hoofdstukken [32]-[36]

Een schoone historie van

Jan van Parijs,
coninck van Vranckrijck,
T’Hantwerpen,
By Pauwels Stroobant, in de Cammerstrate, In den Witten Hasewint.
Anno 1612