[Aangepast:] Vacature: PhD (M/V) (1 fte) Taalkeuze in een zorginstelling in Limburg – Meertens Instituut


Het Meertens Instituut heeft de tekst van de vacature voor een PhD, die vorige week geplaatst is, iets aangepast. Hieronder de nieuwe, uitgebreidere vacaturetekst:

Het Meertens Instituut in Amsterdam is voor het Europees project ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’ op zoek naar een PhD voor etnografisch onderzoek naar taalkeuze in een zorginstelling in Limburg.

Achtergrond van het project

Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalig Europees project naar ‘de meertalige uitdaging voor de EU burger’. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of het gebruik van een specifieke taalvariëteit het welbevinden en sociale integratie van ouderen in een zorginstelling in Limburg beïnvloedt. Het spreken van een bepaalde taalvariëteit heeft niet voor iedereen dezelfde symbolische waarde maar wordt onder meer door context, gesprekspartners, gespreksonderwerp en type interactie bepaald. Taalkeuze in een meertalige zorginstelling vormt daarom een inherent onderdeel van processen van in- en uitsluiting.

Het onderzoek wordt gefinancierd door (i) het EU FP7 Framework (coördinator Prof. Lisa Cheng Universiteit Leiden), in het kader van de aanvraag Advancing the European Multilingual Experience (AThEME) en in het bijzonder binnen de component Multilingualism and Communicative Impairments; (ii) Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) en (iii) Meertens Instituut.
Het onderzoek zal uitgevoerd worden aan het Meertens Instituut in Amsterdam maar de opleiding vindt plaats binnen de Graduate School van UM-FASoS in Maastricht.

Functie-informatie

Het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar ‘Taalkeuze in de zorg in Limburg’ met etnografische methoden als langdurige participerende observatie.
De PhD observeert en analyseert dagelijkse praktijken in een zorgcentrum, met speciale aandacht voor de interactie van twee- of meertalige ouderen met medebewoners, verzorgers, therapeuten, artsen, familie en bezoekers. Daarnaast maakt de PhD gebruik van sociale netwerkanalyse en zal hij/zij interviews afnemen met bewoners, bezoekers en personeel van het zorgcentrum.
Het onderzoek dient uit te monden in een proefschrift.

Functie-eisen

  • een afgeronde universitaire opleiding in de sociolinguïstiek, taalkunde of linguïstische/culturele antropologie;
  • aantoonbare ervaring met kwalitatief veldwerk;
  • in staat zelfstandig en in teamverband veldwerk en onderzoek te verrichten
  • gebleken belangstelling voor onderzoek naar meertaligheid, taalkeuze of code-wisseling of onderwerpen als ‘ageing’;
  • goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift in Nederlands en Engels;
  • reeds aanwezige contacten met de potentiële informantengroep strekken tot aanbeveling;
  • een redelijke kennis van een Limburgs dialect, passieve kennis of bereidheid die kennis op te doen.

Aanstelling

Het betreft een dienstverband voor 1 jaar (bij een 38-urige werkweek) met de mogelijkheid van een opvolgend dienstverband van 3 jaar om te promoveren. Het startsalaris bedraagt 2.083 euro bij volledig dienstverband.
Standplaats: Meertens Instituut Amsterdam
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u zich wenden tot: Prof. Leonie Cornips (070-5122765). Een uitvoerige projectbeschrijving in het Engels is beschikbaar.
Sollicitaties met curriculum vitae en een onderzoeksvoorsteltussen de twee en vijf pagina’s (in het Engels of Nederlands) kunt u vóór 1 mei 2014 schriftelijk richten aan:
Meertens Instituut, afd. Personeelszaken, t.a.v. mevr. M. Lucassen, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam of per mail aan marcia.lucassen@meertens.knaw.nl. Vermeld in uw mail of op de envelop “Sollicitatie Taalkeuze in de zorg”.