Universitair nieuws Maart


Er gebeurt altijd wat in academia, maar wie houdt het bij? Congressen, promoties, nieuwe boeken, oraties: lees er hier alles over. De plek om te zijn deze maand is Nijmegen. Ten eerste zullen daar drie promoties plaatsvinden, en dan is er ook nog een oratie! Maar ook op andere plaatsen is een en ander te doen.
De eerste promotie was op maandag 3 maart. Vitória Magalhães Piai onderzocht nieuwe ideeën over hoe woorden worden gekozen. Er zijn twee vrij recente theorieën die de heersende theorie, het competitie model (een grote theorie in taalverwerving), proberen te weerleggen, maar in haar proefschrift toont Piai aan dat deze kritieken niet sterk genoeg zijn.
De tweede promotie zal plaatsvinden op 7 maart. Dan hoopt Jana Reifegerste te promoveren op onderzoek naar de verwerking van morfologisch complexe woorden in het brein. Haar onderzoek toont aan dat er verschil is tussen de manier waarop jongeren de woorden verwerken ten opzichte van ouderen.
Wat technischer (maar daarom niet minder interessant) zal de promotievan Alex Brandmeyer zijn. Hij deed onderzoek naar wat er in ons brein gebeurt wanneer we muziek en taal verwerken. In de beschrijving op de website van de RUG staat een fascinerende beschrijving: “Door het gebruik van patroonclassificatie, een methode in het onderzoeksveld van kunstmatige intelligentie, kunnen wij de waargenomen verschillen in EEG in ‘real-time’ detecteren, en zo zelfs het leren van een tweede taal op de voet volgen.”
Tenslotte vindt op 27 maart de oratieplaats van dr. Nicoline van der Sijs. Zij is aangesteld als hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld. Haar oratie behandelt precies dat: ze ligt de link tussen oude teksten en nieuwe methodologieën aan de hand van de vraag of de Statenbijbel uit 1637 wau taalgebruik volgend of juist leidend was.
In Groningen vindt op 28 maart de eerste conferentie van de Sociolinguists Circle plaats. Het doel van deze Circle is om “studenten en onderzoekers op het gebied van taalvariatie en sociolinguïstiek in Nederland en Vlaanderen samen te brengen.” Toegang is gratis, contact kan via sociolinguisticscircle@gmail.com, of zie de website(waar vooralsnog weinig info te vinden is).
Op 7 maart vindt in Leidende Juniorendag van Anéla en Viot plaats. Op deze dag presenteren studenten en promovendi hun onderzoek. Een blik op het programma laat zien dat het een zeer veelzijdige dag wordt: Twitteronderzoek, de taal van citeren, kindertaalverwerving, anaphoren, en nog veel meer.
Op de UvA vindt de promotie van Kateřina Chládková plaats op 7 maart. In haar proefschrift, getiteld Finding Phonological Features in Perception.beschrijft ze wat voor rol fonologische kenmerken spelen bij het verstaan van spraak. Hoewel taalwetenschappers klanken wel beschrijven als zijnde bundels van zulke kenmerken, is het nog niet duidelijk of luisteraars ze zo ook waarnemen. Door middel van verschillende technieken heeft Chládková aangetoond dat dit wel het geval is. Lees hier de samenvattingvan het proefschrift.