Pas verschenen: het nieuwe nummer van WERKWINKEL: TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE EN ZUID-AFRIKAANSE STUDIES

INHOUD:
PAPERS

VIEWS


Een kopie kan besteld worden via: werkwinkel.order@exemplum.pl
Tegelijkertijd hebben we de volledige inhoud van Werkwinkel7(2) uit 2012 online beschikbaar gemaakt: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/indexuitgawe72.php
Werkwinkel is een peer reviewedwetenschappelijk tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt. Gewone nummers worden afgewisseld met themanummers, zoals onlangs een themanummer over J.M. Coetzee of over de literaire historiografie. Wetenschappelijke artikelen op het gebied van de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies worden in het Nederlands, Engels en Afrikaansgepubliceerd. De redactie biedt ook ruimte voor recensies van de nieuwste publicaties in het vakgebied.

De reeds gepubliceerde nummers met artikelen zijn vrij toegankelijk op de websitevan het tijdschrift of via AMURRepository