Oproep aan leraren en opleiders van leraren die promotie-onderzoek willen doen

DUDOC-ALFA heeft tot doel leraren in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders in het hoger onderwijs te laten promoveren in de vakdidactiek op een onderwerp waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd met de praktijk in het voortgezet onderwijs. Er zijn middelen beschikbaar om leraren deeltijds te laten werken aan zulk onderzoek, zie

http://vakdidactiekgw.nl/dudoc-alfa/procedure-van-indiening-en-beoordeling/

Nadere informatie via het algemene contactadres vakdidactiekGW@uu.nl.

Voor het ontwikkelen van een onderzoeksplan kunnen belangstellenden die willen promoveren contact opnemen met de beoogde promotor of met de volgende onderzoekers die voor het onderdeel Nederlands bij het dudoc-alfaprogramma zijn betrokken:

Dr. Erwin Mantingh <E.Mantingh@uu.nl> (Letterkunde, Utrecht)
Prof. dr. Anneke Neijt <A.Neijt@let.ru.nl> (Taalkunde, Nijmegen)
Dr. Theo Witte <t.c.h.witte@rug.nl> (Letterkunde, Groningen)