Ogier van Denemerken : hoofdstukken 331-340

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 331-340
(regels 22672-23425)

Verantwoording van de editie