Ogier van Denemerken : hoofdstukken 321-330

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 321-330
(regels 21927-22671)

Verantwoording van de editie